Tietoa meistä

Tietoa meistä

Turussa toimiva Kansainvälinen kehittämis- ja yhteistyöyhdistys Baltic Region ry tarjoaa maahan muuttaneille matalan kynnyksen palveluita, kuten kieli- ja harrastekerhoja sekä erilaisia tapahtumia.

Koronaviruspandemian aikana yhdistys on tarjonnut kerhotoiminnan lisäksi venäjänkielistä vertaistukea erityisesti eristyksissä oleville ikäihmisille yhdistyksen ja sen vapaaehtoisten voimin.

Baltic Region ry:n kerhotoimintaan kuuluvat muun muassa liikunta-, kirjallisuus-, musiikkikerhot ja suomen kielen kerhot. Vuosittain yhdistys järjestää kerhojen lisäksi, kursseja ja tapahtumia, joihin osallistuu Turussa säännöllisesti yli 400 kohderyhmään kuuluvaa henkilöä.


STEA-rahoitteisen SILTA-projektin tavoitteena on luoda ja juurruttaa malli, jolla edistää venäjänkielisten kotona asuvien ikääntyneiden osallisuutta yhteiskunnassa ja motivoida terveelliseen elämään. Käytännössä olemme lisänneet kohderyhmään kuuluvien tasa-arvoa suhteessa muihin kieliryhmiin, tiedon ja toiminnan saavutettavuutta sekä vähentäneet koettua yksinäisyyttä ja päihteiden ongelmakäyttöä. Hanke toimii nimensä mukaisesti siltana yksinäisyydestä yhteisöön.

Baltic Region ry tekee tiivistä yhteistyötä Turun kaupungin ja monien Turun alueen venäjänkielisten yhdistysten kanssa. Yhteistyö lisää eri toimijoiden tietoisuutta yhdistyksen toiminnasta ja edistää myös kohderyhmien tavoittamista.