Digitaitojen kehittämishanke

Digitaitojen kehittäminen 

projekti toteutettiin 1.6. – 31.12.2020 Varissuon sekä Runosmäen tiloissa.


Sosiaalinen merkitys

Viimeisten 10 vuoden aikana teknologia on tehnyt suuren harppauksen eteenpäin. Teknologiasta tuli nopeasti iso osa jokapäiväistä elämää (pankit, sairaanhoitopalvelut, verkosta ostaminen, sosiaalinen media, mobiilisovellukset jne.)

Huolimatta siitä, että tekniikan käyttö yleistyy kaikissa ikäryhmissä, yli 70-vuotiaiden ikäryhmässä tekniikan käyttöprosentti oli huomattavan pieni. Koronavirusepidemia ja sen aiheuttamat rajoitukset typistivät ikäihmisten arjen yhtäkkiä neljän seinän sisälle. Erityisen raskasta karanteeniarki ja sosiaalisen eristäytymisen vaatimus on yksinasuville, varsinkin, jos he ovat iäkkäitä. Riskiryhmään kuuluvat ikäihmiset ovat juuri se kohderyhmä, joka ei ole kokenut ennen pandemiaa tarvetta perehtyä verkkokäyttöön ja tästä johtuen heillä ei ole mitään tietotaitoa pärjätä nykyisessä kriisitilanteessa.


Toiminnan tavoitteet olivat

digitaalisen lukutaidon tason nostaminen yli 70-vuotiaiden venäjänkielisten maahanmuuttajien keskuudessa sopeuttamisen, yksinkertaistamisen, nykyaikaisen tekniikan tiedon osaamisen, sopivien työkalujen ja palveluiden avulla. Tarkkaa työtä vapaaehtoisten kanssa digitaalisen lukutaidon edistämiseksi kohderyhmässä.

 


Hankkeen sisältö

Hankkeen puitteissa tutustutetaan venäjänkieliset ikäihmiset nykyiseen, päivittäiseen digitaalitekniikkaan, autetaan heidät uuden tiedon hyväksymiseen ja motivoidaan uuden oppimiseen.
Digikeskus saatiin toimimaan koulutettujen vapaaehtoisen avulla päivittäisenä info- ja koulutuskeskuksena.

 


Seuraavat aiheet käsiteltiin ja tutkittiin koulutuksen aikana:

 • Erot erilaisten elektronisten laitteiden välillä (tietokoneet, tabletit, puhelimet ja mobiililaitteet)
 • Hyödyllisten sovellusten lataaminen PlayMarket, Google Play
 • Rekisteröityminen Facebookiin ja tietojen lisääminen
 • Tilin asetukset
 • Facebook-asetusten käyttäminen
 • Sisällön luominen ja mikä on sisältöä
 • Tarvittavien ja luotettavien tietojen löytäminen verkosta (erilaiset sivustot, viralliset lähteet ja heidän Facebook-sivunsa)
 • Matkaviestintä ja videoliikenne. Viestien lähettäminen (Messenger, WhatsApp)
 • Puhelimen tekniset ominaisuudet, kuten verkon jakaminen puhelimesta toiseen laitteeseen)
 • Sähköpostin käyttö mobiililaitteessa (liitetiedostot)
 • Resurssi-intensiivisesti videon editointia ja web-suunnitteluohjelmia

 


Kehitimme itsearviointimallin, joka sisälsi sekä koulutustoimien toteuttamisen ja järjestämisen, että määrällisten tavoitteiden saavuttamisen arvioinnin. Hankkeen tuoma uusi tieto on mahdollistanut kerhonohjaajia siirtymään pitämään kerhoja etänä verkossa.

Hankkeen tuloksena luovat kerhot siirrettiin verkkoon: ruokavalio-, piirustus-, kirjallisuus-, nais- ja terveyskerho. Suomen keskusteluopintopiiri on ollut verkossa joulukuusta lähtien. Tallenteet julkaistaan yhdistyksen omalla YouTube-kanavalla.

Digihanke houkutteli myös Silta- hankkeen vapaaehtoisia, jotka osallistuivat aktiivisesti koulutukseen. Silta-hankkeen henkilöstön suositusten pohjalta kehitettiin mobiilisovellus ikäihmisille auttamaan löytämään tärkeitä sivuja sosiaalisista verkostoista.


Perustettua Digikeskusta Varissuolla hyödynnetään edelleen. Sitä käytetään Baltic Region ry:n työssä ja erityisesti Silta-hankkeessa. Hanke jatkuu Varissuolle perustetun digitaalisen keskuksen (Digikeskus) pohjalta vapaaehtoistyön kautta. Vapaaehtoiset jatkavat ikäihmisten digitaitojen lisäämistä koulutuksen avulla Silta-hankkeessa.

Lisäksi kerhojen ohjaajat käyttävät Digikeskuksen laitteita videoiden tekoon yhdistyksen YouTube-kanavalle. Digikeskuksen palvelut ovat myös muiden Turun kaupungin julkisten organisaatioiden käytettävissä, sekä yhteistyön tekemiseen kantaväestön kanssa.

 

Osoite: Kousankuja 5A, 20610 Turku (Varissuo)

Puh. 0466345275


DIGITUKI 2021 SENIORISURFFAAJAT:

ANDROID-PUHELINTEN PERUSKURSSI / Tiistaina 13.00-15.00

FACEBOOK JA BLOGIKIRJOITTAMISEN PERUSTEET / Torstaina 12.30-14.30 (maksuton)