Toiminta

TOIMINTA

Baltic Region – yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on yhdistää Turun seudun venäjänkielistä vähemmistöä, venäläisestä kulttuurista kiinnostuneita henkilöitä ja heidän perustamiaan yhteisöjä.

Tarkoituksena on myös edesauttaa uusien venäjänkielisten maahanmuuttajien kotoutumista Suomeen sekä tarjota heille omakielistä ja omatoimista kulttuuri- ym. kansalaistoimintaa.

Yhdistyksen toiminnalla on tärkeä syrjäytymistä estävä ja sosiaalinen rooli. Yhdistys järjestää kerho-, klubi-, ohjelma-, perinne-, sekä lasten, nuorten, eläkeläisten ja työttömien toimintaa ym.

 

MATKAILU- JA RETKEILYTOIMINTA

Yhtä tärkeää kuin edellä mainitut, yhdistyksen toiminnassa on perheen matkojen ja tutustumisretkien järjestäminen.

Vuosittain on tarkoitus tehdä museokäyntejä, tutustua jalkaisin ja bussilla Turkuun ja sen ympäristöön, joka auttaa nuorten tutustuttamisessa maan luontoon, Suomen ja Venäjän keskinäisten suhteiden historiaan, maan kulttuurihenkilöiden elämään ja teoksiin.

Tällaiset matkat edesauttavat osallistujien maailmankuvan laajentumista, perhesiteiden vahvistumista ja uusien ystävyyssiteiden syntymistä.

 

LAPSI- JA NUORISOTYÖ

Pääosin lapsi- ja nuorisotyö suuntautuu seuraaviin kohteisiin: kerhotoiminta, tutustumisretket, leirit, klubi yhteisöjäsenten kanssa, yhdessä toteutettavien hankkeiden kehittely ja toteuttaminen, tiiviiden ja luovien yhteyksien ylläpito venäjänkielisiin kansainvälisiin järjestöihin sekä lasten ja vanhempien yhteistoiminnallisiin hankkeisiin.

Tämän toiminnanalan suunnitelmiin kuuluu kuvaama- ja käsityötaitojen opettaminen, matkailu, retkeily, tanssi, kansalliset perinteet, historia, internet jne.

Toteutetaan yhdessä Varsinais-Suomen Venäläisten Järjestöjen Assosiaatio ry:n kanssa talvi- ja kesäleirejä koululaisille ja kesällä perhelomia, koulutetaan ohjaajia ja laaditaan ohjelmia leireille.