Nuori

LAPSI- JA NUORISOTYÖ

 
Pääosin lapsi- ja nuorisotyö suuntautuu seuraaviin kohteisiin: kerhotoiminta, tutustumisretket, leirit, klubi yhteisöjäsenten kanssa, yhdessä toteutettavien hankkeiden kehittely ja toteuttaminen, tiiviiden ja luovien yhteyksien ylläpito venäjänkielisiin kansainvälisiin järjestöihin sekä lasten ja vanhempien yhteistoiminnallisiin hankkeisiin.

Tämän toiminnanalan suunnitelmiin kuuluu kuvaama- ja käsityötaitojen opettaminen, matkailu, retkeily, tanssi, kansalliset perinteet, historia, internet jne.

 

 

 

Toteutetaan yhdessä Varsinais-Suomen Venäläisten Järjestöjen Assosiaatio ry:n kanssa talvi- ja kesäleirejä koululaisille ja kesällä perhelomia, koulutetaan ohjaajia ja laaditaan ohjelmia leireille.

Lasten harrastusten koordinaattori on Victor Lauzhin
puh. 0440100535

 

 

Kasainvälinen konferenssi ”Kulttuurin pohjoinen dialogi” 8. – 10.5.2015

Open conference presentation

 

Yleistä

8. – 10.5.2015 Turussa toteutettiin kansainvälinen konferenssi ”Kulttuurin pohjoinen dialogi”, johon osallistui nuorten valtuuskuntia Suomesta, Tanskasta, Norjasta, Ruotsista, Latviasta ja Pietarista (Luoteis-Venäjältä). Konferenssin järjesti kansalaisjärjestö Baltic Region ry Pohjoismaiden Kulttuuripisteen ja Turun kaupungin tuella.

Yhteensä 40 ulkomaisen vierailijan lisäksi konferenssiin osallistui noin 60 paikallista osallistujaa. Suunnitelman mukaan noin kuusi edustajaa osallistui kustakin viidestä maista. Kaikki osallistuivat konferenssin istuntoihin, keskusteluihin, teatteritaiteen mestariluokkaan ja aktiiviseen vuorovaikutukseen. Kaikki osallistujat nauttivat kaupunkikierroksesta ja mahdollisuudesta vierailla Turun Linnassa.
Päivittäin konferenssin päätteeksi oli yleisötilaisuus jollakin Turun kohtauspaikalla: teatteriesitys, taidenäyttely ”Kirkkaampia ajatuksia kulttuurista” ja konsertti, jossa esiintyi kansanlauluduetto.

 

Tärkeä osa konferenssia olivat täysistunnot

 

Konferenssin istuntoihin sisältyi yhteistyökumppaneiden muutama pääpuhuja sekä Turun kaupungin viranomainen:

– Seppo Lehtinen, Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

– Mika Akkanen, Turun kaupungin kansainvälisten asioiden johtaja;

– Mikko Lohikoski, Cultura -säätiön hallituksen jäsen, Turun kaupungin yhteysjohtaja;

– Hasan Habib, Vapaa-aikatoimiala/Kansainväliset nuorisopalvelut ja monikulttuurinen toiminta, toiminnanjohtaja;

– Valentina Volodjko, Latvian naisjohtajien klubin ”Naiset luomassa harmoniaa” puheenjohtaja;

– Margarita Popova, Nuorisokeskus ”Multi-City” puheenjohtaja, Roskilden yliopisto, Tanska;

– Lidia Prokhorova, Yrittäjyyden kehittämisen yhdistyksen ”Liikekeskus Pietari”

puheenjohtaja;

– Raisa Cirkova, Norjan ja Venäjän kulttuurikeskuksen puheenjohtaja, Oslo;

– Svetlana Myhkyrä, Turun kansainvälisen kulttuuriyhdistyksen puheenjohtaja.

 

Paneelikeskustelujen sisällöt

– Löytää harmoniaa kansainvälisessä viestinnässä;
– Parantaa kumppanuuksia kulttuurin alalla;
– Identiteetti ja oma kulttuurin ymmärtämisen prosessi;
– Löytää innovatiivisen yrittäjyyden malli, joka perustuu kulttuuriin, koulutukseen ja verkottumiseen.

 

Mestarikurssit

Mestarikursseja kullekin ryhmälle vetivät eri alojen asiantuntijat:
– Yrittäjät kulttuurin aloilla – Baltic Region ry:n edustaja Anton Romanov korosti mestarikoulutuksessa epävirallisen oppimisen merkitystä, jonka avulla voidaan kehittää eri taitoja (kulttuurien vuorovaikutus, organisoituminen, projektinhallinta, viestintä, jne.).
– Vuorovaikutteisen teatteritoiminnan mestariluokka, elokuvaaja Karim Charkov.
– Koulutusta globaalin kulttuurin haasteista, Victoria Ryabykhina.
Vierailijoiden organisaatioiden toiminnoissa havaittiin monia yhtäläisyyksiä, toisaalta löydettiin myös eroja. Vetäjien kokemuksista saatiin uutta hyödyllistä tietoa.

 

 

Julkiset tapahtumat

Yleisötilaisuuksia järjestettiin eri paikoissa Turussa joka päivä konferenssin yhteydessä. Tapahtumat tarjosivat nuorille osallistujille ilmaisen mahdollisuuden kokea aito kansainvälinen tunnelma. Oli ilo havaita erilaisia tyylejä ja tuoreita suuntauksia uusissa toteutuksissa, äänissä ja muodoissa. Osallistujat kuvasivat jokaisen julkisen tapahtuman ja raportit julkaistaan piakkoin.
Tapahtumat tarjosivat tilaisuuden verkottua paikallisesti eri osallistujaryhmien kanssa sekä välittää tietoa edelleen omissa organisaatioissa laajemmin. Oli ilo huomata, että kaikki vierailevat osapuolet olivat erittäin kiinnostuneita paikallisesta ja muiden osallistujien kulttuurista.

 

Tiedottaminen

Jokainen yhdistyksen jäsen ja yhteistyökumppani jakoi tietoa tulevasta konferenssista ja sen yleisötapahtumista.

Verkkosivuilla ja sosiaalisen verkoston sivuilla pyrittiin käynnistämään niin paljon vuorovaikutusta kuin mahdollista ja jatkamaan sitä myös kokouksen jälkeen.

Konferenssin suunnittelu (tammikuu-helmikuu): Järjestäjät sovelsivat mainonnan kanavia käytössään – sivustoja, sosiaalista verkostoa, painettua mediaa ja kumppaniverkostoa. Tiedotteet lähetettiin kaikille keskeisille tiedotusvälineille Turussa. Niissä ilmoittaa tulevista tapahtumista ja niiden tavoitteista.
Esittely konferenssin aikana: Päivittäin tapahtumia seurasi konferenssin osanottajista koostuva tiimi, joka säännöllisesti julkaisi artikkeleita Baltic Region ry:n verkkosivuilla edelleen jaettavaksi.
On myönnettävä, että järjestäjät odottivat suurempaa julkista näkyvyyttä. Tästä voidaan vetää johtopäätöksiä parannuksista, jotka olisi tehtävä tulevaisuudessa. Osaa voidaan helposti soveltaa järjestettäessä suraavaa kokoukseen Turussa vuonna 2016.
Jälkimarkkinointi (jatkuva): Kuvat ja videot on julkaistu ja niitä käsitellään pääasiassa sosiaalisten verkostojen avulla.

 

Monikulttuurisuus ja integraatio

Käytettiin paljon voimavaroja tarjota kansalaistietoa englanniksi, venäjäksi ja suomeksi niin suurelle yleisölle kuin mahdollista. Riittävä paikallisten osuus yleisötapahtumissa herättää yleisen mielenkiinnon.

Vuorovaikutus suomalaisten asiantuntijoiden kanssa mestarikursseilla ja toiminnan jatkuva parantaminen lisäsivät konferenssin arvostusta ja tasoitti tietä tulevalle yhteistyölle.

Konferenssi saavutti tunnustusta kulttuurisella monimuotoisuudellaan ihmisissä, jotka itse kuuluvat venäjänkieliseen kulttuuriin. Joillekin edustajille (erityisesti suomalaisille), jotka eivät puhuneet ollenkaan venäjää – järjestäjät tekivät kaikkensa, jotta he ymmärtäisivät vapaan viestinnän käännösten ja selitysten avulla.

Konferenssi saavutti tavoitteensa osoittamalla edustajille ja yleisölle, että paikallinen kulttuuri vaikuttaa maahanmuuttajiin eri vaiheissa heidän kotoutumistaan ​​ilmeten käyttäytymisessä, asenteissa, kielessä ja taiteessa. Oli mielenkiintoista havaita ”norjalaisuus” Norjan venäjänkielisissä, ”tanskalaisuus” Tanskan edustajissa ja niin edelleen. Yhteneväisyydet, jotka aiheutuvat alkuperäisestä kulttuurista kuitenkin huomioivat yhteisen kulttuurialueen koodin ja auttaa viestintää rajojen yli.

 

Nykytilanne ja jatko

Kulttuurin pohjoinen keskustelu on käynnissä.
Konferenssissa Latvian edustajat esittivät kaikille kumppaneille, että keskitytään syksyllä 2015 taiteeseen ja festivaaliin. On myös syytä mainita, että 30. huhtikuuta Latvian kumppanien tuella tanskalaiset olivat jättäneet hakemuksen Nuoret vakaina kansalaisina -ohjelmaan, tarkoituksena pitää EU: n ulkopuoliset jäsenet mukana toiminnassamme. Kaikki kumppanit odottavat parhaillaan saavansa osanottovaatimukset latvialaisilta.

 

Yhteistyö on aloitettu ja se jatkuu. Siitä tullaan raportoimaan heti, kun sen sisältö on saanut kiinteän muodon.

Yhteistyökumppanit haluavat syvenevän yhteistyön avulla hakea julkisia avustuksia, yhteisörahoitusta ja muita tukia.
Myös suomalaiset kumppanit etsivät uusia tapoja rahoittaa seuraavan vuoden Kulttuurin pohjoismaista keskustelua. mahdollisesti se ei ole Norden hanke, mutta olemme kiitollisia Pohjoismaisen Kulttuuripisteen ohjelmalle, joka antoi meille mahdollisuuden aloittaa jotain suurta.

 

Kiitokset

Olemme kiitollisia kaikille kumppaneille, jotka auttoivat meitä tuottamaan tämän monimutkaisen tapahtuman. Ensinnäkin kiitokset Pohjoismaiden Kulttuuripisteelle ja Turun kaupungin edustajille.

Kiitos pitkäaikaisille yhteistyökumppaneillemme emeritus kaupunginjohtaja Armas Lahoniitylle ja TSL:n Turun Opintojärjestön puheenjohtaja Hannu Visurille sekä Turun Avustustoimikunnalle. Kiitokset myös Cultura-säätiön hallitukselle saamastamme avusta konferenssin toteuttamisessa.

Myös meidän koulutuskumppanimme ansaitsevat erityismaininnan. Olemme kiitollisia Suomi-Venäjä Seuralle, Turun suomenkieliselle työväenopistolle ja Turun Kristilliselle opistolle. Kaikki alustajat arvostivat heidän antamaansa aikaa ja panosta.

Hyvin ansaittu kiitos meidän vapaaehtoistyöntekijöillemme ja ystävillemme, jotka mahdollistivat sen, että voimme viedä läpi tämän konferenssin ja suorittaa kaikki suuret ja pienet asiat, jotka tekivät tapahtumasta onnistuneen.
Suuret kiitokset teille kaikille!

Johtopäätökset

Haluamme pitää tällaisia tapahtumia, ei vain jotain, joka tulee ja menee, vaan on ensimmäinen askel matkalla suurempaa hyötyä ja jännittävää työtä, ja kaikki ovat innokkaita näkemään, miten hanke kokonaisuudessaan kehittyy.

Ole hyvä ja pysy kuulolla!

Baltic Region ry:n tiimin puolesta,

Diana Laine

Kulttuurin pohjoinen dialogi, koordinaattori