Проект SILTA

 

 

SILTA on Baltic Region ry:n hanke, joka toteutuu STEA:n tuella ja yhteistyössä Turun kaupungin kanssa.

 

Hankkeen tavoitteena on luoda ja juurruttaa malli, jolla lisätä venäjänkielisten kotona asuvien ikääntyneiden osallisuutta yhteiskunnassa ja motivoida terveelliseen elämään. Myös lisätä tasa-arvoa verrattuna muihin kieliryhmiin, tiedon ja toiminnan saavutettavuutta sekä vähentää yksinäisyyttä ja päihteiden käyttöä.

Lisätietoja nettisivuiltamme: