Tietosuojapolitiikka

Baltic Region ry:n tietosuojapolitiikka Baltic Region ry:ssä noudatetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679 EU) ja siihen liittyvien lakien ja muiden säädösten...