Etusivu

contentimage2

Kansainvälinen kehittämis- ja yhteistyöyhdistys Baltic Region ry on 2006 rekisteröity ruohonjuuritasolla toimiva valtakunnallinen järjestö.

Säilyttää ja kehittää venäjän kieltä ja kulttuuria sekä edistää venäjänkielisten perheien hyvinvointia ja koulutusta.

Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 400 henkilöä. Yhdistyksen verkostoon kuuluu yli 2.000 henkilöä (sosiaalisen median seuraajat ja sähköpostilistoihin liittyneet).

Hallituksen jäsenet toimivat kolmannen sektorin kentällä venäjänkielisten parissa. Saadun kokemuksen mukaan yhdistyksen toimijoilla on asiantuntemusta tässä kentässä ja hyviä yhteyksiä kohderyhmään.

Järjestön tarkoituksena on jäsenten kulttuurisen ja aineellisen hyvinvoinnin lisääminen kehittämällä yhteiskunnallisia ja sivistyksellisiä oikeuksia ja etuja sekä edistää maahanmuuttajien sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja samalla mahdollistaa oman kulttuurin ja kielen säilyttäminen. Lisäksi yhdistys edistää kulttuurienvälistä yhteistyötä, kohtaamista ja vuorovaikutusta.

Baltic Region ry:n tavoitteena on:

-säilyttää venäjän kieltä ja kulttuuria perheissä

-edistää maahanmuuttajien ja kantaväestön hyvinvointia ja sosiaalista terveyttä, myös kotouttamislain ulkopuolella syrjäytymisvaarassa oleville

-edistää maahanmuuttajatyötä tekevien eri tahojen verkottumista

-ehkäistä syrjäytymistä yhdessä sosiaaliviranomaisten, kasvatusalan ammattilaisten sekä vapaaehtoisten kanssa,

-edistää ennakkoluulojen vähentämistä ja suhteiden lähentymistä venäjäkielisten ja kantaväestön välillä

-tiedottaa, neuvoa ja voimaannuttaa venäjänkielisiä henkilöjäseniä asioissa, jotka liittyvät kotoutumiseen ja integroitumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan

-edistää venäjänkielisten maahanmuuttajien kehittämistä järjestämällä liikunta-, kulttuuri-, taide- ja muuta toimintaa

-kehittää hanketoimintaa yhteistyössä Turun kaupungin 

contentimage1

Baltic Region ry perustettiin vuonna 2006. Baltic Region ry yhdistää ihmisiä ja joiden tavoitteena on säilyttää mielenkiinto venäjän kieltä, kulttuuria ja perinteitä kohtaan.

Baltic Region pyrkii auttamaan maahanmuuttajia sopeutumaan uuteen elämään Suomessa ja sosiaalistumaan uudessa elinpiirissä tasa-arvoisena asukkaana. Samalla yhdistys pyrkii ylläpitämään ja laajentamaan kulttuurisia suhteita kantaväestön kanssa järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia, jotka lisäävät eri kansojen yhteisymmärrystä ja luottamusta toisiinsa. Tärkeänä tehtävä on myös herättää nuorison kiinnostusta venäläiseen kulttuuriin ja perinteisiin.

Baltic Region ry:n hallitus ohjaa liiton toimintaa, huolehtii suunnitelmien toteutumisesta, kehittää uusia toimintamuotoja ja projekteja, sekä hankkii varoja yhdistyksen toiminnalle ja huolehtii niiden käytöstä.

Hallitus edustaa järjestöjäseniään niiden toiveistaan.  Baltic Region tarjoaa tiloja kerhotoimintaa varten ja avustaa mahdollisuuksien mukaan rahoituksessa.

Aktiviteetit

 • Kulttuuri
 • Liikunta
 • Koulutus
 • Matkailu
 • Harraste

Toiminta

 • Venäjän kielen kerho
 • Musiikkikerho
 • Taidekerho
 • Kulttuurikerho
 • Terveellisen elämäntavan kerho

Arkisto

 • Galleria
 • Julkaisuja
 • Tapahtumat
 • Toimet
 
 

Yle Uutiset | Pääuutiset

01.10.2020

Yle Uutiset | Pääuutiset

Dialogue Cultures

Культурный диалог 8 10

Kirjamme

Книга.Обложка