Etusivu

contentimage2

Yhdistyksen päämäärä:

Säilyttää ja kehittää venäjän kieltä ja kulttuuria sekä edistää venäjänkielisten maahanmuuttajien hyvinvointia ja kotoutumista.

Kansainvälinen kehittämis- ja yhteistyöyhdistys Baltic Region ry on 2006 rekisteröity ruohonjuuritasolla toimiva valtakunnallinen järjestö.

Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 300 henkilöä. Yhdistyksen verkostoon kuuluu yli 2000 henkilöä (sosiaalisen median seuraajat ja sähköpostilistoihin liittyneet).

Hallituksen jäsenet toimivat kolmannen sektorin kentällä venäjänkielisten parissa. Saadun kokemuksen mukaan yhdistyksen toimijoilla on asiantuntemusta tällä kentällä ja hyviä yhteyksiä kohderyhmään.

Järjestön tarkoituksena on jäsenten kulttuurisen ja aineellisen hyvinvoinnin lisääminen kehittämällä yhteiskunnallisia ja sivistyksellisiä oikeuksia ja etuja sekä edistää maahanmuuttajien sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja samalla mahdollistaa oman kulttuurin ja kielen säilyttäminen. Lisäksi yhdistys edistää kulttuurienvälistä yhteistyötä, kohtaamista ja vuorovaikutusta.

Baltic Region ry:n tavoitteena on:

säilyttää ja kehittää venäjän kieltä ja kulttuuria perheissä

edistää maahanmuuttajien ja kantaväestön hyvinvointia ja sosiaalista terveyttä, myös kotouttamislain ulkopuolella syrjäytymisvaarassa oleville

edistää maahanmuuttajatyötä tekevien eri tahojen verkottumista

ehkäistä syrjäytymistä yhdessä sosiaaliviranomaisten, kasvatusalan ammattilaisten sekä maahanmuuttajien kanssa,

edistää ennakkoluulojen vähentämistä ja suhteiden lähentymistä maahanmuuttajien ja suomalaisten välillä

tiedottaa, neuvoa ja voimaannuttaa venäjänkielisiä henkilöjäseniä asioissa, jotka liittyvät kotoutumiseen ja kotouttamiseen Suomen yhteiskuntaan

edistää venäjänkielisten kotouttamista järjestämällä liikunta-, kulttuuri-, taide- ja muuta toimintaa

koordinoida ja kehittää hanketoimintaa Turun kaupungin kanssa yhteistyössä

isuutta

 

contentimage1

Itämeri luo yhdeksän maan yhteisen naapuruston ja muodostaa yhteisen ympäristön, jolla on useita merkittäviä piirteitä, joita on korostettava arvioitaessa kansainvälistä yhteistyötä yleensä, mutta tarkemmin sisäistä turvallisuutta analysoitaessa. Kahden- ja monenväliset suhteet Itämeren ympärillä sijaitsevien maiden välillä muodostavat välittömän ja luonnollisen kansainvälisen yhteistyöalueen.
Itämeri on Schengen-alueen ulkorajoilla. Suomi, Viro ja Venäjä sijaitsevat Suomenlahden ympärillä ja jakavat merirajan. Lisäksi Norja, Suomi, Viro, Latvia ja Liettua jakavat maarajan Venäjänkanssa.

 

Aktiviteetit

 • Kulttuuri
 • Liikunta
 • Koulutus
 • Matkailu
 • Harraste

Toiminta

 • Venäjän kielen kerho
 • Musiikkikerho
 • Taidekerho
 • Kulttuurikerho
 • Terveellisen elämäntavan kerho

Arkisto

 • Galleria
 • Julkaisuja
 • Tapahtumat
 • Toimet
 
 

Yle Uutiset | Pääuutiset

12.12.2019

Yle Uutiset | Pääuutiset

Dialogue Cultures

Культурный диалог 8 10

Kirjamme

Книга.Обложка

11111